Firma Pavel Doubek varhanářství, původně Doubek a syn, se zabývala restaurováním varhan historických a stavbou varhan. Jednou z prací jsou nové varhany v Blahoslavově domě v Brně. Jedná se o varhany mechanické v rozsahu 19 rejstříků, z toho dva rejstříky jazykové.

Další prací je přenosný pozitiv pro Collegio di Musica Sacra ve Wroclavi.

Zajímavou prací je Regál z roku 1993. Protože se jedná o nástroj určený pro starou hudbu různých období, je vybaven transpozičním mechanismem.

Varhany pro farní kostel ve Vrbici jsou mechanické třináctirejstříkové. U těchto varhan byla provedena intonace v duchu varhan barokních, proto se velmi dobře hodí k provozování staré hudby.

Mezi opravy generální patří i pneumatické výpustkové varhany v kostele sv. Mikuláše v Dlouhé Vsi, postavené asi ve třicátých letech minulého století firmou Bratři Paštikové.

Ukázkou restaurátorských prací firmy jsou varhany v Kdousově u Jemnice.

<<< ZPĚT

Copyright © Pavel Doubek varhanářství, 2005